Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) між Інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://beethe.in.ua (надалі – Інтернет-магазин) та користувачем послуг Інтернет-магазину (надалі – «Покупець»), що включає усі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин).

Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Інтернет-магазину і Покупця та підпадають під регулювання, у тому числі, Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023 -XII від 12 травня 1991 року, Цивільного Кодексу України № 435-IV1 від 16.01.2003, Закону України «Про електронну комерцію» № 675-VIII від 03.09.2015.

При укладенні Договору за цією Офертою Сторони керуються також інформацією на яку посилаються пункти Договору, яка являється невід'ємною частиною Договору.

Оферта є офіційним документом, має необхідну належну юридичну силу та публікується на сайті Інтернет-магазину: beethe.com.ua.


Терміни та визначення

1.1. «Інтернет-магазин» - засіб для представлення або реалізації Товару, шляхом вчинення електронного правочину – Сайт, що знаходиться за адресою beethe.com.ua (далі Сайт) створений відповідно до Законодавства України з запропонованим описом Товару на фотознімках та його характеристиками за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

1.2. «Товар» - предмети, що пропонуються до продажу або вже придбані Покупцем в Інтернет-магазині

1.3. «Замовлення» – оформлена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину з інформацією щодо моделей, кількості Товару, сумарної вартості, що підлягає сплаті за Договором, способу оплати Замовлення Покупцем, способу Доставки Товару та строку виконання Договору.

1.4. «Заявка» – письмове (електронне) або усне (у телефонному режимі) вираження наміру Покупця придбати товар. Може бути оформлена:

 • шляхом використання спеціального «Особистого кабінету» на Сайті;
   
 • шляхом використання спеціального розділу «Кошик» на Сайті;
   
 • в телефонному режимі шляхом використання функції «Зворотний дзвінок»;
   
 • в телефонному режимі при спілкуванні з представником Інтернет-магазину, зателефонувавши за номером телефону, вказаним на Сайті.

1.5. «Покупець» – юридична особа, фізична особа підприємець, фізична особа, громадянин України, особа, що досягла вісімнадцятирічного віку та має необхідну дієздатність для заключення цього Договору.


2. Предмет договору

2.1. Інтернет-магазин здіцснює продаж та доставку Товарів на основі Замовлення, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст договору – оферти (далі – Договір) розміщений за адресою: beethe.com.ua/oferta

2.2. Факт здійснення Замовлення є фактом беззаперечного прийняття цієї Оферти та згоди з усіма умовами цього Договору.

2.3. Датою укладення Договору є дата оплати Покупцем Замовлення.

3. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно на Сайті або за допомогою звернення до представника Інтернет-магазину оформлює Замовлення, обираючи спосіб, наявний на Сайті, а саме:

 • шляхом використання спеціального «Особистого кабінету» на Сайті;
 • шляхом використання спеціального розділу «Кошик» на Сайті;
 • в телефонному режимі шляхом використання функції «Зворотний дзвінок»;
 • в телефонному режимі при спілкуванні з представником Інтернет-магазину, зателефонувавши за номером телефону, вказаним на Сайті.

3.2. Після отримання Замовлення, відбувається його формування шляхом підготовки Товару до передачі (надсилання) Покупцю.

3.3. Грошова сума, що підлягає сплаті за Замовленням відображається в меню «Кошик» на Сайті або повідомляється Покупцю в смс-повідомленні, електронним листом на адресу електронної пошти чи в телефонному режимі, залежно від способу оформлення Замовлення, обраного Покупцем.

3.4. Після отримання Замовлення в Інтернет-магазині, Покупцю надсилається (в електронному вигляді) рахунок на оплату Замовлення або пропонується сплатити рахунок на сайті з допомогою сучасних методів он-лайн оплати безпосередньо на сайті Інтернет-магазину.

3.5. У випадку відсутності замовлених Покупцем товарів в Інтернет-магазині, представник Інтернет-магазину має право виключити такий Товар з Замовлення, або скасувати Замовлення шляхом направлення Покупцеві електронного повідомлення на електронну адресу вказану при реєстрації або повідомивши про це Покупця у телефонному режимі.


4. Порядок оплати замовлення

4.1. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами (що також доступні для ознайомлення у відповідному розділі «Оплата та Доставка» на Сайті):

 • оплатою на рахунок Інтернет-магазину через систему Liqpay;
 • в момент отримання Товару в відділенні кур'єрської служби.

4.2. Покупець при оформленні Замовлення сплачує 100% вартості Товару.

4.3. Плата за доставку Товару здійснюється під час отримання Товару.

4.4. У випадку замовлення доставки за межі України, оплата доставки здійснюється при оформленні замовлення.


5. Строк, вартість і умови доставки Товару (Замовлення)

5.1. Доставка і повернення Замовлення виконується силами Інтернет-магазину або транспортної компанії за рахунок Покупця, що регулюється на сайті в розділі «Оплата та Доставка», додатково узгоджується під час оформлення Замовлення.

5.3. Вартість доставки в Інтернет-магазині вказується на сайті в розділі «Оплата та Доставка» і залежить від поточних тарифів перевізника.

6. Інтернет-магазин надає Покупцеві наступні послуги:

6.1. Пошук, комплектація і резервування Товарів на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на Сайті і підтвердженого Інтернет-магазином.

6.2. Інтернет-магазин здійснює продаж і доставку Товарів за допомогою кур'єрських служб доставки, зазначених на Сайті Інтернет-магазину на підставі заявки Покупця, оформленої на Сайті і підтвердженої Інтернет-магазином.

6.3. Перевірка якісних та кількісних характеристик Товару під час його пакування.

6.5. Надати Покупцю товарний чек.

7. Обов'язки Покупця

7.1. До оформлення Замовлення Покупець зобов'язується:

7.1.1.Ознайомитися з інформацією про Товар, яка розміщена на Сайті.

7.1.2. Ознайомитися та прийняти умови цього Договору або відмовитись від оформлення Замовлення у випадку, якщо умови Договору не є прийнятними.

7.2. Після оформлення Замовлення Покупець зобов'язується:

7.2.1. Оплатити вартість (ціну) Товару у визначеному в Замовленні порядку та строки.

7.2.2. Прийняти обраний в Замовленні Товар.

7.2.3. При отриманні Товару впевнитися у його комплектності шляхом огляду вмісту пакування. У випадку виявлення нестачі Товару або його пошкоджень – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку.

7.2.4. Після оплати Замовлення, забороняється змінювати Замовлення, у випадку, якщо купується понад 2 одиниці Товару.


8. Порядок приймання та заміни Товару

8.1. При отриманні Товару Покупець має впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту пакування.

 • випадку виявлення недоліків/пошкоджень, нестачі – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку. За можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео-зйомки

Протягом 1 (одного) дня з моменту отримання Товару, Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Інтернет-магазину відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки (пошкодження/неповну комплектацію) та домовитися про заміну Товару.

8.2. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов'язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких пошкоджень та недоліків.


9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

9.2. Інтернет-магазин не несе відповідальність за не значно змінений Виробником зовнішній вигляд Товару (розмір та колір тари, пакування, відтінок виробів, узори та консистенція виробів).

9.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

9.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п'яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

9.5. Сторона, що посилається на обставину непереборної сили має надати відповідну довідку з торгово-промислової палати України.

9.6. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.


10. Інші умови

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті beethe.com.ua.

10.2. Інтернет-магазин утворений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.

10.3. Інтернет-магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

10.4. Покупець несе персональну відповідальність за правдивість вказаної при оформленні замовлення інформації.

10.5. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Покупцем оформленого в Інтернет-магазині Замовлення.

10.6. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту цієї публічної оферти, має юридичну чинність відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

Акцепт дійсної публічної оферти означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі-продажу (публічної оферти Інтернет-магазину).

10.7. Договір укладається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем та вважається укладеним у письмовій формі.

10.8. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним.

10.9. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет-магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання Замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

10.10. Власним акцептуванням Договору або оформленням Заявки Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у з наступною метою: дані, що стають відомі Інтернет-магазину використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки Замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Інтернет-магазин має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, електронну скриньку Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

10.11. Покупець дає Інтернет-магазину право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: використовувати персональні дані з бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за потреби). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (окрім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

10.12. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до представника Інтернет-магазину, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

10.13. Покупець підтверджує, що повідомлений про порядок та умови обробки своїх персональних даних.

10.14. Товари можуть відрізнятись від їх зображень в Інтернет-магазині та можуть не виправдати очікувань Покупця, у разі, якщо ті відрізняються від інформації, що наведена на Сайті.

10.15. Цей Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634. ЦК України.


11. Строк дії Договору та порядок його розірвання

11.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження оплати на рахунок Інтернет-магазину) і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

11.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією зі Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.


12. Особливості замовлення юридичними особами та фізичними особами

12.1. У випадку здійснення Замовлення не з метою задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника дія закону «Про захист прав споживачів» не буде розповсюджуватись на Покупця.

12.2. Поверненню підлягають тільки ті товари, які мають значні недоліки, що виникли з вини виробника.

12.3. Інтернет-магазин залишає за собою право відмовитися від виконання Замовлення Покупця у випадку, отримання замовлення яке може викликати підозру у порушенні правил сайту beethe.com.ua. визначених цією офертою та текстом у розділі «Оплата/Доставка».

12.4. Повернення коштів у випадки визначеному у п. 12.3. здійснюється без урахування банківської комісії.

12.5. У випадку придбання товарів за роздрібною ціною, відносини між Інтернет-магазином та Покупцем регулюються законом «Про захист прав споживачів».

12.6. Для укладення довгострокового Договору Постачання необхідно звернутися до представника Інтернет-магазину за електронною адресою або телефоном вказаними на сайті Інтернет-магазину у розділі «Контакти».


Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

13.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

13.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

13.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.